INDIVIDUální přístup

"Fotbalová příprava je zpravidla vedena zažitými stereotypy a převážně formou skupinového tréninku. To usnadňuje jeho průběh a organizaci.  Zaměřit bychom se měli hlavně na kvalitu i výsledný efekt. Jsem přesvědčen, že k rychlejšímu a účinějšímu splnění těchto cílů vede také individuální trénink."

Individuální trénink

Individuální trénink je vhodný a efektivní doplněk týmové přípravy.

PROČ INDIVIDUÁLNĚ


Často jsem oslovován zejména rodiči nejmladších adeptů "kulatého nesmyslu" tím, abych své téměř 20tileté fotbalové zkušenosti využil také při individuálním tréninku jejich potomků. Většinou se jedná o situace, kdy rodiče nejsou příliš spokojeni s tím, jak je s jejich ratolestmi ve fotbalových klubech "nakládáno" a také, jak je využíván drahocenný čas, který děti i zainteresované rodiny svému sportu věnují. Zpočátku jsem těmto "nářkům" nevěnoval pozornost s tím, že se možná jedná pouze o nedostatečnou komunikaci v trojúhelníku hráč - rodiče - klub, ovšem s přibývajícími případy a po podrobnějším obeznamení jsem dospěl k názoru, že určité nedostatky a dokonce i mezery ve sportovní přípravě zejména mladých fotbalistů přes mnohá ujišťování o opaku stále přetrvávají, a to bohužel i v renomovaných klubech. Ačkoli je u nás systém přípravy mladých fotbalistů už téměř 30 let zaštiťován příslušnými sekcemi FAČR i Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jeho efektivita často pokulhává za jeho stále rostoucími potřebami a požadavky. V mnoha případech se fotbalová příprava u nás odvíjí podle léta zažitých stereotypů a převážně ve formě skupinového tréninku. To usnadňuje její průběh i složitou organizaci, nikoli však bez negativních a nezvratných jevů. Ve větší míře bychom však měli dbát i na její kvalitu a výsledný efekt.


Porce tréninku navíc

Nehodlám se však nimrat v detailech a nesdílím ani názor, že všechno je u nás špatné. Důležité ovšem je o problémech vědět, umět je pojmenovat a hlavně je chtít řešit, a to navzdory faktu, že univerzální recept na léčbu českého fotbalu neexistuje. Vzniká a vyrůstá totiž ve specifických podmínkách, daných aktuálními společenskými poměry a navazující i na naši historii, tradice či vrozenou mentalitu.

Jsem však přesvědčen, že k rychlejšímu a účinnému splnění tohoto cíle vede individuální trénink. Nikoli jako forma sportovní přípravy odloučená od té společné, hromadné či týmové, ale jako její vhodný a efektivní doplněk, který však v žádném případě nesupluje komplexní a dlouhodobou přípravu hráčů v klubech.

Ten je však v Česku, na rozdíl od vyspělejších fotbalových zemí, stále ještě v plenkách a v podstatě na pokraji zájmu naprosté většiny klubů.

Individuálním tréninkem lze v poměrně krátké době dosáhnout u hráčů jejich výrazného zlepšení nejen v kondiční, ale zejména v technicko-taktické rovině. A zde právě vidím největší prostor, který by se měl v systému výchovy zejména mladých fotbalistů co nejdříve a nejlépe vyplnit. Osobní přístup, práce s detailem, výrazně vyšší četnost opakování jednotlivých cvičení, jakož i okamžitá a důsledná korekce při odstraňování chybných návyků, to jsou jen základní prvky, kvůli nimž by se mělo vyplatit individuální trénink zejména mladých fotbalistů zařadit do zaběhnutého systému. Je přitom logické, že při hromadném tréninku např. 15 hráčů nelze dosáhnout takové efektivity přípravy, která by spolu s nárůstem týmové výkonnosti zaručila i žádoucí růst samotných hráčů coby jednotlivců.

"Fotbal je sice kolektivním sportem a role mužstva je v tomto směru zřejmá a nezastupitelná, ovšem skutečně dobrý tým a jeho výsledky jsou zpravidla postaveny a mnohdy i zcela závislé na kvalitách jednotlivců."

Finálním výstupem dlouhodobého procesu výchovy fotbalistů by přece neměl být jen velký počet dobrých či průměrných hráčů, ale také "produkce" výrazných osobností, individualit, které navíc v konečné fázi celý výchovný proces i zhodnotí.

Pro koho je individuální trénink

Fotbalový individuální trénink je vhodný pro každého, kdo má o tuto formu sportovní přípravy především vlastní zájem. Prvotně je však určen mladým fotbalistům, kteří mají eminentní potřebu svého kvalitativně rychlejšího růstu. Jsem přesvědčen, že investice do sportu a obecně do jakýchkoli pohybových aktivit se podobně jako investice do vzdělání každému jednou vyplatí. Nejde přitom jen o specifickou formu zábavy či formování zdravějšího životního stylu, ale ve značné míře také o vlastní budoucnost, v níž mohou precizně zvládnuté fotbalové základy s následnou nástavbou sehrát i velmi významnou roli. Vynaložené úsilí, čas a prostředky se pak v průběhu sportovní kariéry mohou mnohonásobně vrátit. K tomu sice vede cesta náročná a plná nástrah, ale zejména v zahraničí a v ojedinělých případech i u nás, je už prověřená a osvědčená. Ačkoli hlavní efekt individuálního tréninku spočívá v tom, že se během krátké doby výrazně zrychlí a zkvalitní růst fotbalisty a také jeho osobnosti, je nanejvýš zřejmé, že velký přínos i profit z individuálního tréninku mají i kluby, v nichž jsou dotyční hráči registrováni. Proto také považuji za účelné a všestranně i výhodné individuální trénink hráčů nabídnout také fotbalovým klubům jako velmi vhodný a efektivní doplněk jejich stávajících systémů přípravy.


JAK TO FUNGUJE?

1. Zájemce se může informovat a dohodnout vzájemnou spolupráci buď odesláním vyplněného kontaktního formuláře přímo z tohoto webu nebo telefonicky na uvedené číslo.

2. Na základě přijatých informací bude sjednána úvodní konzultace, na níž bude provedena i tzv. "vstupní diagnóza" hráče.

3. Po vzájemné dohodě bude zpracován plán krátkodobého (cca 1 měsíc) nebo dlouhodobého individuálního tréninku dotyčného hráče.

4. Tréninky budou zpravidla probíhat na travnatém hřišti, v zimním období na umělé trávě nebo v hale, čas a konkrétní místo tréninku budou vždy s předstihem upřesněny.

5. Individuálně lze trénovat buď samotného 1 hráče, v rámci alternativního tréninku pak společně max. 4 hráče přibližné věkové kategorie.


Napište mi

V případě, že máte dotaz a nebo zájem o moje služby,
neváhejte mne kontaktovat na tel.: +420 731 465 687 nebo e-mailem hastik.jaroslav@seznam.cz.